Close

ROBERT PIASKOWSKI

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU MUZYKI FILMOWEJ

IMG_8387Jednym z filarów naszego myślenia o FMF było jak uczynić go najbardziej dostępnym dla jak najszerszej grupy odbiorców. 

Audiodeskrypcja i współpraca z fundacją Siódmy Zmysł pozwala nam od lat tworzyć ofertę dla osób niewidzących, lub z dysfunkcją wzroku. W ten sposób bogaty świat dźwięków i słowny opis pozwala uczestniczyć w audiowizualnych spektaklach FMF osobom wyłączonym dotąd z dostępu do pokazów filmowych i koncertów opierających się na warstwie wizualnej. W ten sposób usuwamy bariery i staramy się być społecznie odpowiedzialni. FMF jest przecież dla wszystkich.