Close
Icons made by Freepik from www.flaticon.com       is licensed by CC BY 3.0
Partnerzy akcji od lat pomagają w udostępnianiu skarbów kultury
managerom instytucji kultury i producentom realizacji audiowizualnych
i wydarzeń kulturalnych.
Podczas kampanii "Udostępnij się" podejmują działania
na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kultury za pomocą audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i języka migowego.

KIM JESTEŚMY?

“Fundację na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA” stworzyliśmy w 2010 roku we Wrocławiu. Propagujemy audiodeskrypcję nie tylko Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. Naszym celem jest udostępnianie osobom z dysfunkcją wzroku odbieranie sztuk wizualnych takich jak teatr, kino, malarstwo. Działamy także na rzecz łatwiejszego poruszania się niewidomych i słabowidzących po przestrzeni publicznej, poprzez tworzenie audioprzewodników. Przystosowujemy do potrzeb osób niewidomych filmy dla dorosłych i dzieci, organizujemy wystawy malarstwa i fotografii, angażujemy się w projekty związane z widowiskami sportowymi. Prowadzimy działania popularyzatorskie, przygotowujemy szkolenia i prelekcje.

WWW

Fundację “Siódmy Zmysł” założyłyśmy w 2011 roku w Krakowie. Naszą pasją jest dostępność. Zajmujemy się nią zarówno teoretycznie – z punktu widzenia badań naukowych, jak i praktycznie – realizując projekty dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Chcemy, aby nasze działania miały bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Jednocześnie chcemy, aby praktyczne wyzwania ściągały nas z “naukowych obłoków”, tak aby nauka nie rozwijała się w oderwaniu od rzeczywistości. Prowadzimy także warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno integracyjne, jak i dedykowane osobom z dysfunkcjami wzroku. Uczestniczymy w projektach badwczych – obecnie bieżemy udział w tworzeniu dwóch aplikacji dostępnościowych.

WWW

“Fundacja Kultury bez Barier” narodziła się z projektu „Poza Ciszą i Ciemnością”, który wystartował pokazem filmowym bez barier w 2008 roku. Od samego początku włączamy osoby wykluczone, w tym głównie niepełnosprawne, w rytm życia kulturalnego i społecznego. Działamy na rzecz udostępniania kultury osobom niewidomym i niesłyszącym. Realizowaliśmy projekty w wielu miejscach Polski.  Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że udaje nam się skutecznie zachęcać osoby niepełnosprawne do korzystania z dostosowywanych do ich potrzeb wydarzeń kulturalnych, do podejmowania wyzwań estetycznych i do prowadzenia żywego dialogu społecznego. Nasi odbiorcy trzymają za nas kciuki.

WWW
question1
Dla menadżera kultury oraz producenta wydarzenia kulturalnego lub filmu
udostępnianie skarbów kultury może wydawać się przedsięwzięciem
skomplikowanym, kosztownym oraz kłopotliwym. Jednak przy odpowiednim wsparciu,
sam proces zwykle przebiega sprawnie i daje wymierne efekty promocyjne
oraz zwiększanie zasięgu oddziaływania o nową grupę odbiorców.
A przede wszystkim jednak realizuje konstytucyjne prawo każdego obywatela
do dostępu do dóbr kultury.

ILE TO KOSZTUJE?

dollar179 (1)
KOSZTY

Koszt związany z udostępnianiem skarbów kultury wiąże się z przygotowaniem infrastruktury oraz samym stworzeniem i zredagowaniem audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących dla danego eksponatu muzealnego, dzieła sztuki plastycznej, wydarzenia kulturalnego, realizacji audiowizualnej.

INFRASTRUKTURA

Koszt związany z udostępnianiem skarbów kultury wiąże się z przygotowaniem infrastruktury do audiodeskrypcji np. (nadajniki i odbiorniki) oraz napisów (np. rzutnik do wyświetlania podczas projekcji filmowej).

OPRACOWANIE

Koszty związane z udostępnianiem kultury audiowizualnej wiążą się głównie z wykonaniem audiodeskrypcji i napisó dla niesłyszących oraz tłumaczeniem na język migowy. Należy więc przewidzieć wynagrodzenie dla audiodeskryptora oraz konsultanta – osoby niewidomej. Dla redaktora napisów oraz tłumacza języka migowego.

AUDIODESKRYPCJA

PRZYGOTOWANIE

Koszt wykonania audiodeskrypcji różni się w zależności od tego, czy dotyczy eksponatu muzealnego, dzieła sztuki plastycznej, filmu czy przedstawienia teatralnego. Koszty te stosunku do całości kosztów produkcji filmu, przedstawienia teatralnego, kosztów funkcjonowania muzeum są proporcjonalnie niewysokie. W zależności od zakresu prac koszty związane z audiodeskrypcją zwykle rozpinają się między kwotami rzędu kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.  W sprawie oszacowania przybliżonych kosztów danego projektu szczegółów prosimy o kontakt z jednym z partnerów.

INFRASTRUKTURA

Urządzenia do audiodeskrypcji w teatrze i kinie – można wyposażyć salę teatralną lub flmową w sprzęt do indywidualnej emisji ścieżki audiodeskrypcyjnej już za kilka-kilkanaście tysięcy złotych.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com       is licensed by CC BY 3.0

Trwają prace nad aplikacjami na urządzenia mobilne, które pozwolą obniżyć koszty udostępniania. W ramach zaczętego niedawno projektu AudioMovie www.audiomovie.pl powstaje aplikacja na smartfony do odtwarzania audiodeskrypcji w kinach i podczas festiwali. Dzięki aplikacji nie trzeba będzie wypożyczać słuchawek. Odbiorcy skorzystają ze swoich urządzeń. W projekcie OpenArt tworzymy aplikację to zwiedzania muzeów. Stworzona zgodnie z duchem projektowania uniwersalnego będzie jedną aplikacją dla wszystkich – dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH

INFRASTRUKURA

Napisy podczas przedstawień mogą być wyświetlane na ekranach lub przy pomocy rzutników na elementach scenografii lub innym przygotowanym miejscu. Koszt przygotowania takiej infrastruktury oscyluje między kwotą kilkuset, a kilku tysięcy złotych złotych. Napisy dla niesłyszących podczas emisji telewizyjnej, kinowej lub odtwarzania płyty mogą być wyświetlane bez żadnego dodatkowego sprzętu.

PRZYGOTOWANIE

Koszt wykonania napisów dla niesłyszących to około kilka tysięcy złotych. W sprawie oszacowania przybliżonych kosztów danego projektu szczegółów prosimy o kontakt z jednym z partnerów.

WSPARCIE FINANSOWANIA

Icons made by Freepik from www.flaticon.com       is licensed by CC BY 3.0
Partnerzy kampanii mają doświadczenie w samodzielnym pozyskiwaniu i wsparciu instytucji kultury
w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł dofinansowania.
Pomagamy w pozyskiwaniu środków m.in. z takich źródeł, jak:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
PFRON
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Środki samorządowe przeznaczone na kulturę oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Kampania realizowana przez Fundację Siódmy Zmysł w ramach projektu
Okolice sztuki. Audiodeskrypcja-integracja-ekspresja,
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Edukacja Kulturalna
oraz
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura - Interwencje 2015.

WIĘCEJ O PROJEKCIE