Close

DOSTĘPNE SKARBY

birthday42
Polska kultura do prawdziwy skarbiec.
Akcja społeczna „Udostępnij się” ma na celu otworzenie tego skarbca
dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
Narzędziami do realizacji tej misji są:
audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących oraz język migowy.
ROCZNIE ODBYWA SIĘ
W NASZYM KRAJU:
 • 700 stałych i czasowych wystaw zbiorów muzealnych
 • 9000 wystaw w galeriach i salonach sztuki
 • 55 000 przedstawień teatralnych
 • 340 premier filmów polskich i obcojęzycznych.
ODBIORCY KULTURY W POLSCE
MAJĄ DO DYSPOZYCJI:
 • 800 muzeów i oddziałów muzealnych
 • 340 galerii i salonów sztuki
 • 170 teatrów publicznych i prywatnych
 • 500 stałych i sezonowych obiektów kinowych
Icons made by Freepik from www.flaticon.com       is licensed by CC BY 3.0
SKARBY FILMOWE

Polski odbiorca niewidzący lub słabowidzący ma możliwość skorzystać z około 100 filmów fabularnych dostępnych z audiodeskrypcją. To niewiele, zważywszy na fakt że co dziesiąte kino w Polsce ma możliwość emisji filmów z audiodeskrypcją. Znacznie lepiej wygląda sytuacja z napisami dla niesłyszących. Niemal wszystkie stacje telewizyjne oferują obecnie w bieżącej emisji tego typu udogodnienia dla osób niesłyszących lub słabowidzących. Partnerzy akcji „Udostępnij się” realizowali wiele audiodeskrypcji dla nowych polskich filmów oraz polskich premier obcojęzycznych obrazów filmowych.

comedy2 (1)
SKARBY TEATRALNE

Udostępnianie sztuki teatralnej za pomocą audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących jest o tyle inne, niż w przypadku obiektów muzealnych i obrazów filmowych, że konieczne dokładnie w momencie, gdy odbywa się spektakl. Dla osób z dysfunkcją wzroku wymaga zaangażowania lektora do odczytu audiodeskrypcji na żywo, użycia sprzętu od odsłuchu czytanego tekstu, dla osób niesłyszących – zastosowania urządzeń do wyświetlania napisów lub zaangażowania tłumacza na język migowy. Przystosowane spektakle nie zdarzają się często, mimo że w urządzenia do audiodeskrypcji wyposażonych było w 2014 roku 8,7% obiektóww kategorii teatryi instytucje muzyczne. Partnerzy akcji „Udostępnij się” należą do polskich pionierów, angażujących się w udostępnianie przedstawień teatralnych osobom niepełnosprawnym wzrokowo i słuchowo.

Icons made by Plainicon from www.flaticon.com       is licensed by CC BY 3.0
SKARBY MUZEALNE

Według danych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMiOZ) tylko około 40 placówek muzealnych ma udogodnienia dla zwiedzających z jakąkolwiek niepełnosprawnością. W oficjalnej bazie NIMIOZ jest tylko szesnaście eksponatów „dostępnych przez dotyk” jednej placówki: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (nimoz.pl/pobierz/799.html). Partnerzy akcji „Udostępnij się” wsparli już w udostępnianiu zbiorów kilkanastu placówek muzealnych i galerii.

inspiration
Tylko część z tych skarbów jest dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.
Wynika to z braku odgórnych regulacji lub dobrowolnych zobowiązań (np. producentów telewizyjnych), dotyczących audiodeskrypcji, które obowiązują np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech,
a nawet w bardzo wolnorynkowych Stanach Zjednoczonych. Mała dostępność skarbów kultury wynika też jednak ze słabego zainteresowania tą grupą odbiorców, świadomości problematyki oraz możliwości wsparcia organizacyjnego i finansowego. W przypadku napisów dla niesłyszących i audiodeskypcji najważniejszy jest zapis ustawowy, zobowiązujący polskie stacje telewizyjne do umieszczania ich w jednej dziesiątej
emitowanego programu - Ustawa o radiofonii i telewizji, art.Art. 18a. 1.
Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, tak aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.

CO MÓWIĄ AMBASADORZY KAMPANII?

JACEK LUSIŃSKI
Reżyser

Uważam, że sami twórcy filmu powinni przekonywać producentów i dystrybutorów, żeby przygotowywać wersję filmu z udogodnieniami dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Przy “Carte Blanche” postawiłem taki warunek.

WIĘCEJ
AGNIESZKA ZAJĄC
IFF Etiuda&Anima

Cieszymy się, że wielu młodych twórców filmowych na naszym festiwalu zetknęło się z audiodeskrycją i napisami dla niesłyszących. Dzięki temu przekonali się, że mogą być sprawcami tak wyjątkowych doznań.

WIĘCEJ
BEATA GROCHOWSKA Muzeum Śląskie

Kiedy zaczęliśmy udostępniać nasze zbiory niepełnosprawnym zyskaliśmy nowych zwiedzających. W nowej siedzibie muzeum mamy więcej możliwości, żeby traktować ich jako równoprawnych zwiedzających.

WIĘCEJ
ROBERT PIASKOWSKI Festiwal Muzyki Filmowej

Audiodeskrypcja pozwala nam tworzyć ofertę dla osób niewidzących, lub z dysfunkcją wzroku. Audiodeskrypcja pozwoala uczestniczyć w spektaklach FMF osobom dota wyłączonym dotąd z dostępu do pokazów filmowych.

WIĘCEJ