Close

ANNA ŻÓRAWSKA

PREZEZ FUNDACJI KULTURY BEZ BARIER

A.Żórawska

Słońce w sercu, słowa wdzięczności, uśmiechy na twarzach… Od ponad 8 lat pracujemy na rzecz włączania wykluczonych, głównie osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w nurt życia kulturalnego! Dziś mamy na swoim koncie ponad 100 filmów i ponad 90 spektakli teatralnych z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Najlepiej czujemy się jednak goszcząc w muzeach i galeriach! Od ponad 5 lat praca przy udostępnianiu dzieł plastycznych, przestrzeni wystawienniczych to nasz znak rozpoznawczy, nasza specjalizacja, radość szczególna. Wierzymy, a życie dostarcza coraz to nowych dowodów na słuszność naszych przekonań, że to właśnie muzealnicy są w stanie zwojować świat w temacie kultury bez barier. To z nimi spotykamy się najczęściej podczas szkoleń z obsługi osób z niepełnosprawnościami, przygotowujemy audiodeskrypcję, materiały wypukłe do dotykania (m.in. tyflografiki) i materiały audiowizualne dostępne dla niesłyszących (z napisami lub tłumaczeniem na PJM). Byliśmy już w wielu miejscach, w wielu wielokrotnie, inne na nas czekają, jesteśmy poumawiani, zaplanowani. Można nas tropić po śladach, zostawiliśmy je w Warszawie (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek Królewski, Dom Spotkań z Historią), w Krakowie (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, Muzeum Armii Krajowej), w Słupsku (Muzeum Pomorza Środkowego), w Poznaniu (Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne), w Bydgoszczy (Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego), w Toruniu (Muzeum Okręgowe), we Wrocławiu (Muzeum Współczesne Wrocław), w Łodzi (Muzeum Sztuki, Muzeum Pałac Herbsta) w Białymstoku (Muzeum Wojska Polskiego, Galeria Arsenał), w Legionowie (Muzeum Historyczne), w Stalowej Woli (Muzeum Regionalne), w Ostrołęce (Muzeum Kultury Kurpiowskiej), w Olsztynku (Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny)   i, the last but not the least, w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ufff…      


Więcej Kultury! Bez Barier! Od 3 lat jesteśmy współorganizatorem i koordynatorem Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier, największego i najbardziej różnorodnego w Polsce festiwalu kultury dostępnej. Jego wyjątkowość polega na tym, że audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na język migowy, pętla indukcyjna i dostępna informacja są na porządku dziennym w każdej instytucji, która  włącza się w festiwal. Edycja 2015 była nietuzinkowa ze względu na bogatą ofertę (ponad 100 wydarzeń) oraz albo przede wszystkim fakt, że udało się zaprosić do współdziałania 11 instytucji z całej Polski! Z roku na rok w festiwalu bierze udział coraz więcej osób! Jest to dla nas powód do dumy i motywacja do dalszej pracy na rzecz dostępnej kultury!


Zabierz laskę do kina! W 2014 roku zorganizowaliśmy pierwszą kampanię społeczną poświęconą dostępnej kulturze pod nazwą „Zabierz laskę do kina”. Zwróciliśmy uwagę instytucji kultury na brak audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do produkcji filmowych, ale również spektakli i wystaw. Kampania odbiła się szerokim echem w mediach.


Edukacja kulturalna. Naszą dewizą jest działanie dla osób z niepełnosprawnościami  i bezpośrednie włączanie ich w nasze projekty kulturalne. Od początku istnienia staramy się motywować do dyskusji, organizować spotkania tematyczne twórców kultury, muzealników oraz odbiorców z niepełnosprawnościami, ponieważ chcemy uczyć się od siebie nawzajem!


Naukowo i popularyzatorsko. Mamy możliwości i z nich korzystamy, włączamy się w konferencje poświęcone szerzeniu idei kultury bez barier. Byliśmy obecni na spotkaniach naukowych (Katowice – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej „Kultura dla wszystkich”, Warszawa – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS „Audio description in education”), społecznościowo-popularyzatorskich w kraju (Warszawa – „Open glam”) i za granicą (Lwów – “Muzea bez Barier”).  


Plany i marzenia. Cele naszej Fundacji wpisują się ściśle w nazwę naszej organizacji. Pragniemy by kultura w Polsce stała się pewnego, pięknego dnia kulturą bez barier, kulturą dostępną dla każdego! Z tego właśnie powodu z przyjemnością włączyliśmy się w kampanię Udostępnij się! Mamy nadzieję, że przyniesie ona wiele dobrego!